Po zprovoznění opendkim na serveru začal spamassassin hlásit v hlavičce mailu: T_DKIM_INVALID
X-Spam-Status: No, score=0.0 required=5.0 tests=RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_PASS,T_DKIM_INVALID autolearn=ham autolearn_force=no version=3.4.0

přečíst celý článek >>

K tomuto ucelu jde pouzit budto mail alias
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
nebo bcc_maps
recipient_bcc_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-recipient-bcc-maps.cf

přečíst celý článek >>

povoleni forwardingu VPN serveru
iptables -I FORWARD -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -s 10.8.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp –dport 1194 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT –to [YOUR SERVER IP ADDRESS]

V Netbeans na mě po upgradu neustále vyskakovalo okno s neexistjící kdewallet uschovnou, kdykoliv jsem chtěl dělat remote sync. Pomohla úprava konfiguráku:
cat ~/.config/kwalletrc
[Wallet]
Default Wallet=kdewallet
First Use=false

a změna názvu Default Wallet na tu mojí.

Vzdy když se mi upgraduje mysql server, tak mi instalace zamrzne a zustane viset postinstalační skript.
$ ps aux |grep mysql
root 2917 0.0 0.2 186828 38264 pts/5 S+ 20:29 0:00 /usr/bin/perl -w /usr/share/debconf/frontend /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.7.postinst configure 5.7.16-0ubuntu0.16.04.1
root 2926 0.0 0.0 12788 2992 pts/5 S+ 20:29 0:00 /bin/bash /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.7.postinst configure 5.7.16-0ubuntu0.16.04.1
mysql 3256 0.0 1.2 1217740 207388 pts/5 Sl+ 20:30 0:01 mysqld –user=mysql –init-file=/var/lib/mysql-files/tmp.UCRUpuss5K –socket=/tmp/tmp.ggGJefEzfd/mysqld.sock –pid-file=/tmp/tmp.ggGJefEzfd/mysqld.pid

přečíst celý článek >>

Stávalo se mi celkem často, že jsem dal uspat do paměti (suspend to RAM) a počítač se za pár vteřin zase sám spustil. Vyřešilo to vypnutí probouzení pomocí bluetooth myši a bluetooth klávesnice, které zřejmě svou komunikací počítač probouzely.

přečíst celý článek >>

Postupoval jsem podle tohoto geniálního návodu s jediným rozdílem, že mi nešla zadat IP počítače, ale změnil jsem IP na konci s jedničkou

https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2263245

Steps in detail:
1. Step – install drivers from samung

přečíst celý článek >>

Klientovi se povedlo omylem smazat par stovek produktu z jednoho stareho magenta.

Obnovit celý web ze zálohy nejde, protože by se ztratily všechny objednávky, nově registrovaní klienti,atd.

Obnova z mysql dumpu je následující.

Vydumpovat všechna data z tabulek začínající na catalog_*, cataloginvenotry*_, catalogrule_*

sed -i ‘s/INSERT/INSERT IGNORE/g’ tabulka.sql

Naimportovatdo produkční databáze.

Obnovit smazané obrázky ze zálohy.

Přegenerovat vsechny indexy a keše.

Zatim vse funguje. Kdyz jsem neobnovil tabulku cataloginventory_stock*, tak se vše zdálo být vpořádku, ale nešly přidávat produkty do košíku s hláškou:

Stock item for Product in option is not valid.

Nainstaloval jsem systém na nové ssd disky, ale nedařilo se mi na ně dostat zavaděč přes grub-install

sudo grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: error: unable to identify a filesystem in hostdisk//dev/sda; safety check can’t be performed.

přečíst celý článek >>

Redshift – prográmek, který mění barvy monitoru podle denní doby mi na novém systému nešel spustit
$ redshift
Zkouší se poskytovatel polohy `geoclue2’…
Používám poskytovatele `geoclue2′.
Unable to connect to GeoClue.
Nebylo možné získat polohu od poskytovatele.

Musí se mi zadat geo souřadnice ručně.
$ redshift-gtk -l 50.2073:15.8312