po upgradu debianu na 9.0 přestal fungovat opendkim

$ cat mail.log
postfix/smtpd[25818]: warning: connect to Milter service inet:localhost:12301: Connection refused


Problem je v tom, že /lib/systemd/system/opendkim.service má hardcodovanou cestu k service.

Řešení
# /lib/opendkim/opendkim.service.generate
# systemctl daemon-reload
# service opendkim restart

Trackback

pouze 1 komentář do teď

  1. Thank you very much ! I was searching for hours !
    I upgraded my Debian version to “Stretch” and my outgoing e-mails was not signed anymore because of the “Connection refused” to Milter service.
    Now it works. I didn’t know this “generate” tip.

Přidejte svůj komentář