# timedatectl
        Local time: Po 2021-07-19 09:09:12 CEST
      Universal time: Po 2021-07-19 07:09:12 UTC 
         RTC time: Po 2021-07-19 07:09:12   
        Time zone: Europe/Prague (CEST, +0200)
System clock synchronized: no             
       NTP service: n/a            
     RTC in local TZ: no

přečíst celý článek >>

Problem s přihlášením do pop3 a imapu po upgradu na debian 10

Error v logu:

dovecot: imap-login: Error: Failed to initialize SSL server context: Can't load DH parameters: error:1408518A:SSL routines:ssl3_ctx_ctrl:dh key too small: user=<>

přečíst celý článek >>

# tail -f /var/log/openvpn.log                                                                                                                                            Thu Feb 18 17:41:47 2021 library versions: OpenSSL 1.1.1i  8 Dec 2020, LZO 2.10
Thu Feb 18 17:41:47 2021 Diffie-Hellman initialized with 2048 bit key
Thu Feb 18 17:41:47 2021 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash ‘SHA1’ for HMAC authentication
Thu Feb 18 17:41:47 2021 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash ‘SHA1’ for HMAC authentication
Thu Feb 18 17:41:47 2021 ROUTE_GATEWAY ON_LINK IFACE=venet0 HWADDR=00:00:00:00:00:00
Thu Feb 18 17:41:47 2021 TUN/TAP device tun0 opened
Thu Feb 18 17:41:47 2021 TUN/TAP TX queue length set to 100
Thu Feb 18 17:41:47 2021 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Thu Feb 18 17:41:47 2021 openvpn_execve: unable to fork: Resource temporarily unavailable (errno=11)
Thu Feb 18 17:41:47 2021 Exiting due to fatal error

# systemctl edit openvpn@
add:
[Service]
LimitNPROC=infinity

# sudo systemctl daemon-reload

Nefunkčí prodlužování SSL certifikátu od Let’s encrypt:

Failed authorization procedure. svojgr.com (http-01): urn:ietf:params:acme:error:unauthorized :: The client 
lacks sufficient authorization :: Invalid response from 
http://svojgr.com/.well-known/acme-challenge/jDcDJ8hBAzjl5HgHu2IPgqFqqvHj5QebGheMxVBcLqY: 
"<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\r\n<html"

IMPORTANT NOTES:
 - The following errors were reported by the server:

  Domain: svojgr.com
  Type:  unauthorized
  Detail: Invalid response from
  http://svojgr.com/.well-known/acme-challenge/jDcDJ8hBAzjl5HgHu2IPgqFqqvHj5QebGheMxVBcLqY:
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"
  \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\r\n<html"

  To fix these errors, please make sure that your domain name was
  entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
  contain(s) the right IP address.

přečíst celý článek >>

1/ Přidat sdílenou složku ve Virtualboxu
2/ Ve virtuálním stroji nainstalovat přídavky pro hosta, ale ne přes cdrom, to nefunguje, ale přes apt

# echo deb http://ftp.cz.debian.org/debian stretch-backports main contrib > /etc/apt/sources.list.d/stretch-backports.list
# apt update
# apt install virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-x11 linux-headers-$(uname -r)
# mkdir share

3/ namountovat:
# sudo mount -t vboxsf share ~/share

Při kliknutí na RSS zdroj u některých zdrojů dochází k otevření prázdných záložek v prohlížeči s trackovacími stránkami.
Související bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=524281
Vyřešeno následovně.

Instalace pluginu do thunderbirdu: Silent Block

vytvoření souboru: ~/.thunderbird/nazevprofilu.default/contentblock-regex.txt

do něj vložit regularní výrazy stránek, které chceme blokovat.

www\.facebook\.com\/tr\/
platform\.twitter\.com\/jot\.html

Restartovat firefox vždy po změně pravidel.

funguje!

pokud se vytvoří /dev/mdX samo ale nelze z něho číst:
sudo mdadm –stop /dev/mdX
sudo mdadm –assemble –run /dev/mdX /dev/sdb2

pokud se nevytvoří pole samo, vytvořit přes:
sudo mdadm –assemble –scan

poté
sudo mount /dev/mdX /mnt/neco

Nainstalování mod proxy do apache
# a2enmod proxy proxy_http proxy_http2
# apache2ctl graceful

do virtualhost se přidá:

přečíst celý článek >>

po upgradu debianu na 9.0 přestal fungovat opendkim

$ cat mail.log
postfix/smtpd[25818]: warning: connect to Milter service inet:localhost:12301: Connection refused

přečíst celý článek >>

systemctl stop [servicename]
systemctl disable [servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
systemctl daemon-reload
systemctl reset-failed