Po zprovoznění opendkim na serveru začal spamassassin hlásit v hlavičce mailu: T_DKIM_INVALID
X-Spam-Status: No, score=0.0 required=5.0 tests=RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_PASS,T_DKIM_INVALID autolearn=ham autolearn_force=no version=3.4.0

zkoumání důvodu:
spamassassin -t -D dkim < /var/vmail/xxx.cz/pavel/Maildir/cur/xxx
dbg: dkim: cannot load Mail::DKIM module, DKIM checks disabled: Can’t locate Mail/DKIM/Verifier.pm in @INC (you may need to install the Mail::DKIM::Verifier module) (@INC contains: /var/lib/spamassassin/compiled/5.020/3.004000 /var/lib/spamassassin/compiled/5.020/3.004000/auto /usr/share/perl5 /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.20 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Mail/SpamAssassin/Plugin/DKIM.pm line 624.

Prošel jsem řadu fór a někde psali, že na debianu se nemá CPAN používat, ale jiný způsob jsem nenašel:
$perl -MCPAN -e shell
$install Mail::DKIM

A maily jsou již vpořádku:
X-Spam-Status: No, score=-1.0 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,DKIM_SIGNED,
DKIM_VALID autolearn=ham autolearn_force=no version=3.4.0

Trackback

Žádný komentář do teď

Přidejte svůj komentář