Stávalo se mi celkem často, že jsem dal uspat do paměti (suspend to RAM) a počítač se za pár vteřin zase sám spustil. Vyřešilo to vypnutí probouzení pomocí bluetooth myši a bluetooth klávesnice, které zřejmě svou komunikací počítač probouzely.

# cat /sys/bus/usb/devices/*/power/wakeup

disabled
disabled
disabled
disabled
disabled
disabled
enabled
enabled

 

# lsusb -t
/:  Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 5000M
/:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/2p, 480M
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/8p, 5000M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/16p, 480M
|__ Port 6: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=btusb, 12M
|__ Port 1: Dev 3, If 1, Class=Vendor Specific Class, Driver=btusb, 12M
|__ Port 1: Dev 3, If 2, Class=Vendor Specific Class, Driver=btusb, 12M
|__ Port 1: Dev 3, If 3, Class=Application Specific Interface, Driver=, 12M
|__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 3: Dev 4, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 4: Dev 5, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 4: Dev 5, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M

# echo disabled > /sys/bus/usb/devices/1-6.3/power/wakeup
# echo disabled > /sys/bus/usb/devices/1-6.4/power/wakeup

# cat /sys/bus/usb/devices/*/power/wakeup
disabled
disabled
disabled
disabled
disabled
disabled
disabled
disabled

A již spokojeně spinká. Ale při dalším restartu se opět obnoví původní hodnoty, takže je potřeba přidat skriptik při spuštění po startu.

echo disabled | sudo tee /sys/bus/usb/devices/1-6.3/power/wakeup
echo disabled | sudo tee /sys/bus/usb/devices/1-6.4/power/wakeup
Trackback

Žádný komentář do teď

Přidejte svůj komentář