Po nainstalování mysql 5.7.15-0ubuntu0.16.04.1 se mi nedařilo přihlásit, ikdyž jsem při instalaci zadával prázdné heslo.


$ sudo mysqld_safe –skip-grant-tables &
$ mysql -u root

UPDATE mysql.user
SET authentication_string = PASSWORD(”), password_expired = ‘N’
WHERE User = ‘root’ AND Host = ‘localhost’;
flush privileges;
quit;

kill mysql_proces
sudo service mysql start

Trackback

Žádný komentář do teď

Přidejte svůj komentář