Při vytváření stránek v Electronu, node.js za použití express, který vytvoří otevřený lokální http server, jsem narazil na to, že při navigaci na další stránku  naskočí bílá stránka. Bohužel jsem žádnou radu nevygooglil a na většině míst a návodu se pracuje jen se single-page webem. Pak postupem pokus-omyl jsem přišel  na to, že musím vytvořit nové okno a to jeste s timeoutem a původní skrýt. V novém okně již vše funguje.

přečíst celý článek >>

Nainstalování mod proxy do apache
# a2enmod proxy proxy_http proxy_http2
# apache2ctl graceful

do virtualhost se přidá:

přečíst celý článek >>

po upgradu debianu na 9.0 přestal fungovat opendkim

$ cat mail.log
postfix/smtpd[25818]: warning: connect to Milter service inet:localhost:12301: Connection refused

přečíst celý článek >>

systemctl stop [servicename]
systemctl disable [servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
systemctl daemon-reload
systemctl reset-failed

Po zapnutí logování dovecotu:
/etc/dovecot/conf.d/10-logging.conf
auth_verbose = yes

/var/log/mail.log
dovecot: auth-worker(10998): sql(test@test.cz,111.111.2.1,): Password mismatch

přečíst celý článek >>

Po zprovoznění opendkim na serveru začal spamassassin hlásit v hlavičce mailu: T_DKIM_INVALID
X-Spam-Status: No, score=0.0 required=5.0 tests=RCVD_IN_DNSWL_NONE,SPF_PASS,T_DKIM_INVALID autolearn=ham autolearn_force=no version=3.4.0

přečíst celý článek >>

K tomuto ucelu jde pouzit budto mail alias
virtual_alias_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf
nebo bcc_maps
recipient_bcc_maps = mysql:/etc/postfix/mysql-recipient-bcc-maps.cf

přečíst celý článek >>

povoleni forwardingu VPN serveru
iptables -I FORWARD -m state –state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -s 10.8.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp –dport 1194 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT –to [YOUR SERVER IP ADDRESS]

V Netbeans na mě po upgradu neustále vyskakovalo okno s neexistjící kdewallet uschovnou, kdykoliv jsem chtěl dělat remote sync. Pomohla úprava konfiguráku:
cat ~/.config/kwalletrc
[Wallet]
Default Wallet=kdewallet
First Use=false

a změna názvu Default Wallet na tu mojí.

Vzdy když se mi upgraduje mysql server, tak mi instalace zamrzne a zustane viset postinstalační skript.
$ ps aux |grep mysql
root 2917 0.0 0.2 186828 38264 pts/5 S+ 20:29 0:00 /usr/bin/perl -w /usr/share/debconf/frontend /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.7.postinst configure 5.7.16-0ubuntu0.16.04.1
root 2926 0.0 0.0 12788 2992 pts/5 S+ 20:29 0:00 /bin/bash /var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.7.postinst configure 5.7.16-0ubuntu0.16.04.1
mysql 3256 0.0 1.2 1217740 207388 pts/5 Sl+ 20:30 0:01 mysqld –user=mysql –init-file=/var/lib/mysql-files/tmp.UCRUpuss5K –socket=/tmp/tmp.ggGJefEzfd/mysqld.sock –pid-file=/tmp/tmp.ggGJefEzfd/mysqld.pid

přečíst celý článek >>