Nefunkčí prodlužování SSL certifikátu od Let’s encrypt:

Failed authorization procedure. svojgr.com (http-01): urn:ietf:params:acme:error:unauthorized :: The client 
lacks sufficient authorization :: Invalid response from 
http://svojgr.com/.well-known/acme-challenge/jDcDJ8hBAzjl5HgHu2IPgqFqqvHj5QebGheMxVBcLqY: 
"<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\r\n<html"

IMPORTANT NOTES:
 - The following errors were reported by the server:

   Domain: svojgr.com
   Type:   unauthorized
   Detail: Invalid response from
   http://svojgr.com/.well-known/acme-challenge/jDcDJ8hBAzjl5HgHu2IPgqFqqvHj5QebGheMxVBcLqY:
   "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"
   \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\r\n<html"

   To fix these errors, please make sure that your domain name was
   entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
   contain(s) the right IP address.

přečíst celý článek >>

1\ commit všeho

2\ vytvoření diffu
podívám se na posledni commit
git log -n2
git diff -r ea3b1548aeed > ../file.diff

3\ vytvoření nové branche

4\ aplikujeme diff
git apply ../file.diff

5\ smažeme změny ve špatné branchi
git reset HEAD^ –hard
(git reset HEAD^^ –hard)
git push origin -f

1/ Přidat sdílenou složku ve Virtualboxu
2/ Ve virtuálním stroji nainstalovat přídavky pro hosta, ale ne přes cdrom, to nefunguje, ale přes apt

# echo deb http://ftp.cz.debian.org/debian stretch-backports main contrib > /etc/apt/sources.list.d/stretch-backports.list
# apt update
# apt install virtualbox-guest-dkms virtualbox-guest-x11 linux-headers-$(uname -r)
# mkdir share

3/ namountovat:
# sudo mount -t vboxsf share ~/share

Při kliknutí na RSS zdroj u některých zdrojů dochází k otevření prázdných záložek v prohlížeči s trackovacími stránkami.
Související bug: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=524281
Vyřešeno následovně.

Instalace pluginu do thunderbirdu: Silent Block

vytvoření souboru: ~/.thunderbird/nazevprofilu.default/contentblock-regex.txt

do něj vložit regularní výrazy stránek, které chceme blokovat.

www\.facebook\.com\/tr\/
platform\.twitter\.com\/jot\.html

Restartovat firefox vždy po změně pravidel.

funguje!

pokud se vytvoří /dev/mdX samo ale nelze z něho číst:
sudo mdadm –stop /dev/mdX
sudo mdadm –assemble –run /dev/mdX /dev/sdb2

pokud se nevytvoří pole samo, vytvořit přes:
sudo mdadm –assemble –scan

poté
sudo mount /dev/mdX /mnt/neco

Při vytváření stránek v Electronu, node.js za použití express, který vytvoří otevřený lokální http server, jsem narazil na to, že při navigaci na další stránku  naskočí bílá stránka. Bohužel jsem žádnou radu nevygooglil a na většině míst a návodu se pracuje jen se single-page webem. Pak postupem pokus-omyl jsem přišel  na to, že musím vytvořit nové okno a to jeste s timeoutem a původní skrýt. V novém okně již vše funguje.

přečíst celý článek >>

Nainstalování mod proxy do apache
# a2enmod proxy proxy_http proxy_http2
# apache2ctl graceful

do virtualhost se přidá:

přečíst celý článek >>

po upgradu debianu na 9.0 přestal fungovat opendkim

$ cat mail.log
postfix/smtpd[25818]: warning: connect to Milter service inet:localhost:12301: Connection refused

přečíst celý článek >>

systemctl stop [servicename]
systemctl disable [servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
rm /etc/systemd/system/[servicename]
systemctl daemon-reload
systemctl reset-failed

Po zapnutí logování dovecotu:
/etc/dovecot/conf.d/10-logging.conf
auth_verbose = yes

/var/log/mail.log
dovecot: auth-worker(10998): sql(test@test.cz,111.111.2.1,): Password mismatch

přečíst celý článek >>